Dr Tomasz Sieczkowski

Katedra Filozofii Współczesnej IF UŁ

www.boringacademics.manifo.pl

Publikacje

Redakcje książek i czasopism 

 Obrona realizmu w filozofii nowożytnej i współczesnej, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2004 (współredakcja z Barbarą Tuchańską) 

 Jubileuszowy, monograficzny numer Nowej Krytyki poświęcony Davidowi Hume’owi, „Nowa Krytyka”, nr 20-21 (2008) 

Język, umysł i technologia. Eseje zainspirowane prozą Stanisława Lema, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź 2009, ss. 121 (współredakcja z Pawłem Grabarczykiem). 

Utopia - wczoraj i dziś, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010 (współredakcja  z Dawidem Misztalem) 

Filozofia: ogląd, namysł, krytyka?, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2010 (współredakcja z Marcinem Bogusławskim i Andrzejem Kucnerem) 

 

Artykuły 

„Georges Bataille – w stronę śmierci?”, Internetowy Magazyn Hybris, nr 1 (2001),  [http://www.filozof.uni.lodz.pl/hybris/] 

” Miejsca filozofa-artysty”, Nowa Krytyka, Nr 13 (2002), ss. 119-137. 

„Bezwzględny wymóg rozpadu. Nietzsche”, [posłowie do:] Friedrich Nietzsche, Antychryst, Kraków 2003, ss. 67-76. 

„Rzeczywistość znaku. George Berkeley a realizm”, [w:] Barbara Tuchańska i Tomasz Sieczkowski (red.), Obrona realizmu w filozofii nowożytnej i współczesnej, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2004, ss. 25-46. 

“Geografia umysłu według Davida Hume’a”, [posłowie do:] David Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego, przeł. D. Misztal i T. Sieczkowski, Zielona Sowa, Kraków 2004, ss. 155-174. 

„Poznanie i jego przedmiot w kontekście episteologicznym”, „Przegląd Filozoficzny”, 59 (2006), ss. 187-202. 

„Aprioryczne źródła poznania i ich rola w episteologicznym schemacie wiedzy”, Internetowy Magazyn „Hybris”, 6 (2007) [http://www.filozof.uni.lodz.pl/hybris/] 

„Podmioty poznania w myśleniu episteologicznym”, „Edukacja Filozoficzna”, 44 (2007), ss. 201-216. 

„Qui pro quo „Dialogów”, czyli pytanie o status teologii naturalnej”, „Nowa Krytyka”, nr 20-21 (2008) 

„Wprowadzenie do zbioru Humowskiego”, „Nowa Krytyka”, nr 20-21 (2008). 

„Język, umysł, technologia. Wprowadzenie”, [w:] Paweł Grabarczyk, Tomasz Sieczkowski (red.), Język, umysł i technologia. Eseje zainspirowane prozą Stanisława Lema, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź 2009, ss. 7-14. 

„Oświecenie, religia, nowoczesność”, Internetowy Magazyn Filozoficzny „Hybris”, nr 10 (2010), ss. 1-14, [http://www.filozof.uni.lodz.pl/hybris/]. 

„Justice as Fairness - gra nie fair?”, [w:] Tomasz Sieczkowski, Dawida Misztal (red.) , Utopia - wczoraj i dziś, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 303-320. 

„Utopia wczoraj czy dziś?”, [wstęp do:] Tomasz Sieczkowski, Dawida Misztal (red.) , Utopia - wczoraj i dziś, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 7-20 (wspólnie z Dawidem Misztalem). 

„Filozofie. Wprowadzenie”, [w:] Marcin Bogusławski, Andrzej Kucner, Tomasz Sieczkowski (red.), Filozofia: ogląd, namysł, krytyka?, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2010, ss. 7-12 (wspólnie z Marcinem Bogusławskim). 

"Episteologiczny ideał wiedzy i jego odrzucenie", „Folia Philosophica”, nr 25 (2012), ss. 151-170.
"Nowy ateizm i jego wróg", Internetowy magazyn Filozoficzny „Hybris”, nr 19 (2012), ss. 33-57.
"Rorty, religia i demokracja", „Diametros”, nr 35 (2013), ss. 111-128.
"Jednak dyskryminacja. Odpowiedź Krzysztofowi Saji", „Diametros”, nr 36 (2013), ss. 166-180.

"Nieuczeni w piśmie. Próba obrony teologicznej ignorancji nowych ateistów", „Nauka”, 2 (2014), ss. 119-134.

"Sekularyzmy. Uwagi o Charlesa Taylora redefinicji sekularyzmu", w: Dominika Kotuła, Agata Piórkowska, Andrzej Poterała (red.), Narracje postkryzysowe w humanistyce, Olsztyn: Wydawnictwo UWM, ss. 105-119.
"Rawls, Rorty, etnocentryzm i miejsce religii", „Przegląd Literacko-Filozoficzny” (2015) (przyjęty do druku).

Recenzje 

Ofiara Nietzschego. Uwagi o Nietzschem Karla Jaspersa”, Przegląd Filozoficzny, 4 (28), Warszawa 1998, ss. 229-234. 

„Rozum pominięty, rozum uwzględniony”, recenzja książki M. Rutkowskiego Rola rozumu w decyzjach moralnych, Nowa Krytyka, nr 14 (2003), ss. 343-348. 


Przekłady artykułów 

John D. Caputo „Heidegger i Derrida: zimna hermeneutyka”, Nowa Krytyka, nr 12 (2001), ss. 185-215. 

„Nowoczesność / ponowoczesność – punkty interwencji” (wywiad z Christopherem Norrisem), Nowa Krytyka, nr 13 (2002), ss. 219-236 – współtłumaczenie z Arturem Przybysławskim 

Günther Wohlfart „Wola mocy i wieczny powrót: dwa oblicza eonu. Esej o Nietzschem”, Folia Philosophica, nr 14 (2001), ss. 177-189. 

Brian Domino, “ Czy filozofia jest chorobą na śmierć” (“Is Philosophy a Sickness Unto Death?”), Nowa Krytyka, Nr 15 (2003), ss. 365-376. 

Christopher Norris “Dekonstrukcja, postmodernizm i filozofia nauki” (“Deconstruction, Postmodernism and Philosophy of Science”); Nowa Krytyka, nr 17 (2004), ss. 25-53. 

P. Russell, „Traktat” Hume’a i problem cnotliwego ateizmu, „Nowa Krytyka”, nr 20-21 (2008) (wspólnie z M. Oleksym) 

Marcin Bogusławski, On Nietzsche. Résumé, [w:] Wokół Nietzschego, Toruń 2009 (przekład na język angielski, wspólnie z Dawidem Misztalem) 

Richard J. Bernstein, „Głęboki humanizm Richarda Rorty’ego”, Internetowy Magazyn Filozoficzny “Hybris”, nr 11 (2011), ss. 1-21. 

  

Przekłady książek i tekstów źródłowych 

Joseph Campbell, Obraz mityczny (The Mythic Image), współtłumaczenie z Arturem Przybysławskim, Wydawnictwo KR, Warszawa 2004. 

David Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego, Zielona Sowa, Kraków 2004 (współtłumaczenie z Dawidem Misztalem). 

David Hume, „O pisaniu esejów”, [w:] Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego, Kraków 2004, ss. 134-137. 

David Hume, „O samobójstwie”, [w:] Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego, Kraków 2004, ss. 138-146. 

David Hume, „O nieśmiertelności duszy”, [w:] Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego, Kraków 2004, ss. 147-153. 

T. Brock & M. Green (red.), Perswazja: perspektywa psychologiczna (Persuasion. Psychological Insights and Perspectives), Kraków: Wydawnictwo UJ, 2007, ss. 454. (wspólnie z M. Kowaleczko-Szumowską) 

David Boucher & Paul Kelly (red.), Myśliciele polityczni (Political Thinkers), Kraków: Wydawnictwo UJ, 2008 (wspólnie z Alicją Dąbrowską) 

D. Hume, „List od dżentelmena do przyjaciela w Edynburgu”, „Nowa Krytyka”, nr 20-21 (2008) 

D. Hume, „Opis charakteru sir Roberta Walpole’a”, „Nowa Krytyka”, nr 20-21 (2008) 

Aldert Vrij, Wykrywanie kłamstw i oszukiwania. Psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2009, ss. 246. 

Adam Kuper, Wymyślanie społeczeństwa pierwotnego, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2009 (z Alicją Dąbrowską). 

George Berkeley, Eseje z „Guardiana”, Internetowy Magazyn Filozoficzny „Hybris”, nr 10 (2010), ss. 15-30, [http://www.filozof.uni.lodz.pl/hybris/], opracowanie i przekład esejów Uwagi o Collinsa „Discourse on Free-thinking” (z Tomaszem Kozłowskim) oraz O krótkowzroczności umysłu

Ted C. Lewellen, Antropologia polityczna. Wprowadzenie, Kraków: Wydawnictwo UJ 2010 (z Alicją Dąbrowską). 

 

Bibliografie 

Polska bibliografia Hume’a, „Nowa Krytyka”, nr 20-21 (2008) 

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW