Dr Tomasz Sieczkowski

Katedra Filozofii Współczesnej IF UŁ

www.boringacademics.manifo.pl

Kursy 2015-2016

METODYKA PISANIA TEKSTÓW FILOZOFICZNYCH (Filozofia)

Semestr zimowy

Termin zajęć: wtorek, godz. 10:15-11:45 (grupa 2), 12:00 - 13:30 (grupa 3), 13:45 - 15:15 (grupa 1).

Opis zajęć: Zajęcia mają mieć charakter ćwiczeniowo-warsztatowy. Po pierwszych, wprowadzających zajęciach, studentowi/studentce przypisany zostaje temat, w miarę możliwości zgodny z jego/jej zainteresowaniami naukowymi. Cały semestr to praca nad tekstem każdej z uczestniczących w zajęciach osób. Pod koniec semestru każdy z uczestników ma mieć ukończony swój własny, poprawny merytorycznie, formalnie i językowo esej naukowy, z wykorzystaniem wszystkich omawianych na zajęciach narzędzi. Projekt zakłada, że co drugie zajęcia poświęcone będą przedstawianiu kolejnych elementów poprawnej metodologicznie pracy nad tekstem, pozostałe natomiast dyskutowaniu i podsumowaniu wyników pracy indywidualnej studentów na każdym kolejnym z sześciu etapów. 


WSTĘP DO EPISTEMOLOGII (Filozofia, współprowadzone z mgrem Marcinem Marią Bogusławskim)

Semestr zimowy

Termin zajęć: wtorek, godz. 10:15-11:45 (grupa 1), 12:00 - 13:30 (grupa 2), 13:45 - 15:15 (grupa 3);  środa, godz. 10:15-11:45 (grupa 2), 12:00 - 13:30 (grupa 3), 13:45 - 15:15 (grupa 1).

Opis zajęć: Kurs wprowadzający w najważniejsze problemy epistemologii.


JEDNOSTKA W OPAŁACH (Filozofia, seminarium icencjackie, współprowadzone z drem Dawidem Misztalem)

Termin zajęć: poniedziałek, godz. 15:30-17:00.

Opis zajęć: Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z głównymi problemami oraz stanowiskami filozofii społecznej i politycznej XX i XXI wieku.

 

NOWY ATEIZM JAKO ŚWIATOPOGLĄD (Filozofia) 

Semestr letni

Termin zajęć: wtorek, godz. 15:30-17:00.

Opis zajęć: Wraz z rozwojem indywidualistycznego paradygmatu i towarzyszącą mu atomizacją społeczną, zanikają tradycyjne więzi religijne i następuje odwrót  od klasycznych, fundamentalistycznie pojmowanych doktryn religijnych. Na zajęciach omówimy ostatnie dziesięć lat rozwoju ateizmu (tzw. ruch neoateistyczny) i przyjrzymy się najważniejszym jego krytykom.  

Warunki zaleczenia: obecność i aktywność.

 

PHILOSOPHY (International Communication, WSMiP)

Tuesdays, 17:00-18:30, Narutowicza 59a, room 216.

A basic lecture on the history of philosophy from ancient Greece to XIXth century. Each short lecture will be followed by 45 minutes discussion about the main issues of given topic.

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW